نام ونام خانوادگی: حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا طاهری

سمت:مسئول نهاد

تحصیلات: دکترای علوم قرآنی

شماره تماس: 32437603-017

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:علی آقابابایی زیارتی

 

سمت:مدیر اجرایی نهاد

 

تحصیلات:کارشناسی ارشد

 

شماره تماس: 32437602-017

آدرس الکترونیک:babaei11.ali@gmail.com

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر نصرالله نژاد قمی

 

سمت: دبیر هم اندیشی استادان

 

تحصیلات: دکتری ـ عضو هیأت علمی دانشگاه

 

 

 

 

واحد خواهران

 

نام ونام خانوادگی :لیلا منصوری

سمت:کارشناس واحد خواهران

تحصیلات:سطح دو حوزوی

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهرداد باباربیع

 

سمت : کارشناس دانشجویی

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری

 

شماره تماس: 32437602-017

 

 

نام و نام خاناودگی: علی بطیاری

 

سمت: مشمول

 

تحصیلات : کارشناسی

 

شماره تماس: 32437602-017

 

 

نام و نام خانوادگی : عباس صیاد سالار

 

سمت : مشمول طلبه

 

تحصیلات : سطح سه حوزوی

 

شماره تماس: 32437602-017

 

 

نام و نام خانوادگی : میثم سنچولی

 

سمت : مشمول طلبه

 

تحصیلات : سطح دو حوزوی

 

شماره تماس: 32437602-017

 

 

نام و نام خانوادگی : جعفر افشاری

 

سمت : مشمول

 

تحصیلات : کارشناسی علوم جنگل

 

شماره تماس: 32437602-017