جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید برگزار گردید .

جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ19مهرماه 1400 به صورت مجازی برگزار گردید.

جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ19مهرماه 1400  به صورت مجازی برگزار گردید.

کلمات کلیدی
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *