صفحه اصلی

زن در آینه قرآن و حدیث
 

زن از دیدگاه پیامبر
پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم نسبت به زن احترام خاصی قایل بود و مرتباً درباره محبت و مهربانی و مدارای با آنها سفارش می کرد. به زنان سلام می کرد و مکرر می فرمود: من از دنیای شما سه چیز را دوست می دارم و آن سه چیز عبارت اند از: عطر، زن و نماز که روشنی چشم من است.[1]
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن
خداوند در سخن گفتن از مسئولیت ‌های اجتماعی و فردی هم با مردان سخن می ‌گوید و هم با زنان و حتی گاهی روی سخن با زنان، قبل از مردان است. ارج گذاری بی‌ مانند شریعت‌ های الهی به مقام زن باعث حضور جدی آنان در اکثر صحنه ‌های اجتماعی شد. سؤالی که در این قسمت از بحث پس از تبیین مشارکت اجتماعی زن مطرح می‌ شود این است: آیا قرآن کریم به لوازم و پیامدهای اجتماعی بودن زن پایبند هست؟
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>