صفحه اصلی

دستاورد های انقلاب
 

دستاوردهای جمهوری اسلامی درحوزه زنان (1395 -1385)
آنچه برای ما مهم است و مهم‌ترین دستاورد انقلاب در حوزه زنان می‌تواند باشد؛ هویت‌یابی زنان فارغ از جنسسیت آنان است. زن امروز از زن بودن خودش ناراحت نیست. زن نقش تربیتی خود را پیدا می‌کند. اگر زن در جایگاه خودش باشد موجب ارتقای خود و خانواده‌اش خواهد شد.
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

جایگاه زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی
با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب با عدم پذیرش نگاه سنتی نسبت به زن و ایجاد نگرشی نو، زمینه رهایی زنان از بند باورهای غلطی که در ساحت دین ریشه دوانده...(ادامه مطلب)
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>