صفحه اصلی

سبک زندگی اسلامی بانوان
 

نقش زنان در سبک زندگی اسلامی
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از راهبردهای غرب در راستای تغییر سبک زندگی، تضعیف نهاد خانواده به وسیله تغییر هویت زنان مسلمان است؛ که با القای زن محوری، تضعیف نقش مرد، تضعیف نقش مادری و همسری، کم ارزش جلوه دادن خانه داری و ارزشمند جلوه دادن مشاغل بیرون از منزل، مصرف زدگی و... ابتدا به تغییر نگرش زنان مسلمان و در نتیجه به تقدس زدایی و سست کردن پایه‌های خانواده درصدد تغییر سبک زندگی مسلمانان است.
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مؤلفه‌های حفظ کرامت زن در سبک زندگی اسلامی
در سبک زندگی اسلامی، زنان از جایگاهی والا برخوردارند. از آنجایی‌ که مکاتب مختلف، اسلام را متهم به نابرابری جایگاه مردان و زنان می‌کنند و معتقدند در اسلام زن جایگاهی پست دارد و پایین‌تر از مرد است، بر آنیم با واکاوی مؤلفه‌های حفظ کرامت زنان در سبک زندگی اسلامی نشان دهیم که در اسلام، زن و مرد از جایگاه یکسانی برخوردارند و هر دو شایسته کرامت‌اند.
١٣٩٧/١٢/٠٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>