خانه

اوقات شرعی
 

(طرح فرهنگی- آموزشی 5+15)
جهت کسب 5 نمره از دروس معارف اسلامی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، از سوی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری معاونت های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و گروه معارف اسلامی دانشگاه طرح فرهنگی - آموزشی 5+15 طبق قواعد و مقررات ذیل برگزار می گردد:

1) امتحان پایان ترم دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از 15 نمره برگزار می گردد و دانشجویان محترم برای کسب5نمره باقیمانده، بر اساس علاقه مندی خود می توانند به پنج روش:

الف) حضوری همایشی با ظرفیت محدود (سه شنبه ها ساعت 12-10)

سلسله همایش های حضوری مانند ترم های گذشته در روز های سه شنبه ساعت فرهنگی 12-10 برگزار می گردد. دانشجو با شرکت حداقل 5 جلسه در این سلسله همایش ها موفق به کسب 5 نمره خواهد شد.

در انتهای جلسات برگزار شده، آزمون تستی از محتوای ارائه شده برگزار خواهد شد.

ب) حضوری کارگاهی (با ظرفیت محدود - پنجشنبه *** و جمعه *** دانشجویانی که به هر دلیلی اعم از تداخل کلاس و... نمی توانند در همایش حضوری سه شنبه ها شرکت نمایند می توانند به صورت متمرکز یک روزه در کارگاه با تاریخ های فوق انتخاب و به طور متوسط در چهارجلسه دو ساعته شرکت نمایند.

ج) مجازی

دانشجو با گذراندن فصول درس مجازی خود در سامانه مجازی نهاد و آزمون پایانی، موفق به کسب 5 نمره می‌گردد.

د) کتابخوانی

دانشجو پس از انتخاب کتابخوانی با مراجعه به دفتر نهاد رهبری طبق نوع درس معارفی خود یکی از کتاب های ارائه شده توسط نهاد رهبری که با مشورت استاد مربوطه، انتخاب می شود را مطالعه و در زمان مقرر که برای دانشجو تعیین می شود، با حضور به دفتر نهاد و تحویل کتاب، به ارائه شفاهی و مباحثه آن خواهد پرداخت. ویا دانشجو می تواند خلاصه ای از آن کتاب را تهیه و پس از تأیید کمیته کتابخوانی بنام خودش در سایت نهاد رهبری بخش "خلاصه کتاب" درج شود و 5 نمره را دریافت نماید.

هـ) طرح قرآنی

۱ـ حفظ قرآن کریم

دانشجو اگر بتواند حداقل یک جزء قرآن کریم را حفظ نماید با مراجعه به دبیرخانه قرآن و عترت و پس از آزمون حفظ، 5 نمره درس

معارفی آن ترم را کسب خواهد کرد و همچنین علاوه بر نمره، جایزه ای طبق نظر مساعد ریاست دانشگاه در نظر گرفته شد.

2ـ کلاس های آموزشی فصیح خوانی و تجوید قرآن کریم

در این بخش دانشجو در طول ترم ۶ تا ۸ جلسه مفید در کلاس های آموزشی فصیح خوانی و تجوید قرآن کریم شرکت نموده و

موفق به کسب 5 نمره خواهد شد.

فصیح خوانی: آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

تجوید: آموزش قواعد و دستورهایی که باعث نیکو خواندن قرآن کریم می شود.

توصیه می شود دانشجویانی که قبلا دوره های فصیح خوانی را نگذرانده اند ، دوره تجوید را انتخاب ننمایند.

3ـ کارگاه های موضوعی قرآن کریم تدبر در قرآن کریم:

دانشجو با شرکت در کارگاههای قرآن کریم که با موضوع تدبر در قرآن کریم انجام می شود می تواند ۵ نمره معارفی خود را دریافت نماید

2) دانشجو با انتخاب یکی از روش های فوق در سایت نهاد ثبت نام نهایی نموده و قابل تغییر و ویرایش نمی‌باشد، لذا دقت لازم را در انتخاب یکی از روش‌های حضوری همایشی سه شنبه ها، حضوری کارگاهی، طرح قرآنی، مجازی و کتابخوانی نماید.

3) دوره های مجازی برای هر درس معارف اسلامی در سایت آموزش مجازی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بارگذاری و دانشجو مطابق با درس معارف اسلامی در انتخاب واحد، درس خود را در سایت انتخاب و با گذراندن دوره موفق به کسب 5 نمره می گردد.

4) دانشجویانی که علاقه مند به شرکت در همایش های حضوری هستند فقط می توانند یک درس معارفی را انتخاب نمایند، دانشجویان ترم آخر در صورت داشتن بیش از چند درس، از دوره های حضوری کارگاهی، دوره های مجازی و یا ارائه کتابخوانی طبق توضیحات فوق استفاده نمایند.**** نکات مهم:

1) فقط دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی میتوانند در این طرح شرکت نمایند ***

2) طبق توضیح فوق دانشجو با انتخاب یکی از روش های فوق در سایت نهاد ثبت نام نهایی نموده و قابل تغییر و ویرایش نمی‌باشد، لذا دقت لازم را در انتخاب یکی از روش‌های حضوری همایشی سه شنبه ها، حضوری کارگاهی، مجازی ، کتابخوانی و قرآنی بنمایید ***


جهت دریافت اطلاعات بیشتر :

* از طریق

* مراجعه حضوری به دفتر نهاد رهبری در دانشگاه واقع در ساختمان نظری طبقه اول

* تماس با شماره تلفن دفتر نهاد: 01732437602

>>>> فرم ثبت نام <<<<

نام (فارسی نوشته شود) :

*

جنسیت :

مرد زن

نام خانوادگی(فارسی نوشته شود) :

*

نام پدر :

*

کد ملی :

رشته :

*

شماره دانشجویی :

تلفن همراه :

این ترم چند درس معارفی دارید؟

تعداد درس :

درس اول: *

استاد : *

حضوری همایشی سه شنبه ها(توضیح در بند الف) حضوری کارگاهی(ظرفیت تکمیل شد)(توضیح در بند ب)
(توجه: کارگاه ها دو روزه انجام می شود و در انتهای آن آزمون گرفته می شود)

مجازی( توضیح در بند "ج")

کتابخوانی(توضیح در بند"د")

طرح قرآنی
حفظ جزء قرآن(توضیح بند هـ 1) فصیح خوانی(توضیح بند هـ 2)
تجوید(توضیح بند هـ 2) کارگاه قرآنی (توضیح هـ 3)(ظرفیت تکمیل)

درس دوم:

استاد :

مجازی (توضیح در بند "ج")

کتابخوانی(توضیح در بند "د")

طرح قرآنی
حفظ جزء قرآن(توضیح بند هـ 1) فصیح خوانی(توضیح بند هـ 2)
تجوید(توضیح بند هـ 2) کارگاه قرآنی (توضیح هـ 3)(ظرفیت تکمیل)

هیچکدام(چون درس دوم ندارم)

درس سوم:

استاد :

مجازی (توضیح در بند "ج")

کتابخوانی(توضیح در بند "د")

طرح قرآنی
حفظ جزء قرآن(توضیح بند هـ 1) فصیح خوانی(توضیح بند هـ 2)
تجوید(توضیح بند هـ 2) کارگاه قرآنی (توضیح هـ 3)(ظرفیت تکمیل)
هیچکدام(چون درس سوم ندارم)


آمار بازدید
 بازدید امروز : 126
 کل بازدید : 770209
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2