"قابل توجه استادان گرانقدر؛ طرح ضیافت اندیشه 99 برگزار می گردد"

زمان: 27 لغایت 30 مهرماه ساعت 18:30 الی 22:30

 مهلت ثبت نام: 15 مهر ماه 

 هر استاد مجاز به انتخاب یک درس (معرفت شناسی2 یا تبیین گام دوم انقلاب اسلامی) می باشد.

کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شود و حضور فعال استادان به صورت تصویری در کلیه جلسات، برای دریافت گواهی الزامی می باشد.