مراسم گرامیداشت قیام خونین ۵ آذر و روز بسیج برگزار شد.

مراسم گرامیداشت قیام خونین ۵ آذر گرگان و روز بسیج بعد از نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد النبی (ص) با حضور آقای سرهنگ قلی پور برگزار شد.

مراسم گرامیداشت قیام خونین ۵ آذر گرگان و روز بسیج بعد از نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد النبی (ص) با حضور آقای سرهنگ قلی پور برگزار شد.

در این مراسم آقای قلی پور به بیان خاطرات و روایت گویی پرداختند. بعد از این مراسم اساتید و کارکنان و دانشجویان بر سر مزار شهید حاضر و به غبارروبی پرداختند.

کلمات کلیدی