شورای اجرایی مرکز نیکوکاری (منّا ) برگزار گردید.

نشست مسئول نهاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعضاء شورای اجرایی مرکز نیکوکاری منّا در تاریخ1اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات نهاد برگزار گردید.

نشست مسئول نهاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعضاء شورای اجرایی مرکز نیکوکاری منّا در تاریخ1اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات نهاد برگزار گردید.

کلمات کلیدی
تهیه کننده:

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *