ساعت فرهنگی اساتید در روز سه شنبه 12 آذر ماه ۹۸ برگزار شد.

ساعت فرهنگی اساتید در روز سه شنبه 12 آذرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات دفتر نهاد با موضوع تبیین گام دوم انقلاب با حضور سخنران حجت الاسلام و المسلمین ذوالفقاری مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد واحد گرگان برگزار شد.

ساعت فرهنگی اساتید در روز سه شنبه 12 آذرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات دفتر نهاد با موضوع تبیین گام دوم انقلاب با حضور سخنران حجت الاسلام و المسلمین ذوالفقاری مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد واحد گرگان برگزار شد.


کلمات کلیدی