جلسه گفتگوی ماه ویژه اساتید معارف دانشگاه های استان گلستان برگزار گردید.

جلسه گفتگوی ماه ویژه اساتید معارف دانشگاه های استان گلستان در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 98 ساعت ۱۴ در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

جلسه گفتگوی ماه ویژه اساتید معارف دانشگاه های استان گلستان در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 98 ساعت ۱۴ در سالن اندیشه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم ضمن خیرمقدم از اساتید شرکت کننده در جلسه به بیان مطالبی در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد پرداخت.

دکتر سپهری عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه به خیر مقدم از مهمانان حاضر در جلسه مبادرت نمود.

کلمات کلیدی
تهیه کننده: