ساعت فرهنگی اساتید مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی.
ساعت فرهنگی اساتید مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی.

به همت دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساعت فرهنگی اساتید در روزهای چهار شنبه هر هفته ساعت 10:45 با موضوع "مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی" در سالن اجتماعات نهاد برگزار می شود.

ساعت فرهنگی اساتید به صورت مجازی برگزار شد.
ساعت فرهنگی اساتید به صورت مجازی برگزار شد.

جلسه مجازی نهج البلاغه اساتید و کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در روزهای سه شنبه ساعت 10الی 11:30صبح برگزار می شود.

مراسم شهادت حضرت زینب (س) برگزار شد.
مراسم شهادت حضرت زینب (س) برگزار شد.

برگزاری مراسم سوگواری وفات حضرت زینب(س) در مسجد النبی (ص) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در روز شنبه 9اسفند ماه99 برگزار شد.

جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید.
جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید.

جلسه قرائت و تفسیر قرآن کریم اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 5اسفندماه 99 به صورت مجازی برگزار گردید.

ضیافت استادان اسفند  99
ضیافت استادان اسفند 99

ساعت فرهنگی اساتید مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی
ساعت فرهنگی اساتید مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی"

به همت دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساعت فرهنگی اساتید در روزهای چهار شنبه هر هفته ساعت 10:45 با موضوع "مروری بر کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب شهید مرتضی آوینی" در سالن اجتماعات نهاد برگزار می شود.

آرشیو